Stypendia w Ryczywole

RYCZYWÓŁ.. Podczas obrad sesji Rady Gminy w Ryczywole, przedstawiony został regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Ustalono trzy grupy dochodowe: I grupa – gdzie dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie jest mniejszy od 100 złotych, wtedy wysokość stypendium będzie wynosiła do 100 złotych; II grupę – gdzie dochód w na osobę w rodzinie będzie wynosił do 200 złotych, wtedy wysokość stypendium będzie wynosiła około 80 złotych i III grupę – gdzie dochód miesięczny na osobę w rodzinie będzie wynosił do 316 złotych, wtedy stypendium będzie wynosiło do 50 złotych. Oprócz stypendiów socjalnych udzielane zostaną również jednorazowe zasiłki szkolne na podstawie uzasadnionych zdarzeń losowych.

Pod koniec roku szkolnego najlepszym uczniom szkół z terenu gminy wystawiane zostaną jednorazowe stypendia naukowe oraz za osiągnięcia sportowe. Wyborem kandydatów do stypendiów będą zajmowały się same placówki oświatowe. Kryterium otrzymania stypendium naukowego t średnia 5,5 dla uczniów szkół podstawowych (4-6) i 5,2 dla uczniów gimnazjów.

Do stypendium socjalnego z terenu działania Zespołu Szkół w Ludomach zgłosiło się około 150 uczniów, w Szkole Podstawowej w Ryczywole około 100 uczniów a w Gimnazjum w Ryczywole około 70.

Podobne artykuły