Ryczywolska synagoga powróci do Żydów

RYCZYWÓŁ. Na początku lutego w Urzędzie Gminy w Ryczywole, odbyło się spotkanie uczestników postępowania regulacyjnego w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie własności nieruchomości położonych w miejscowości Ryczywół, na których znajdował się obiekt synagogi i cmentarz żydowski.

W 1958 roku synagogę przejął Skarb Państwa, a w 1991 roku właścicielem nieruchomości została gmina Ryczywół. Obecnie działka o powierzchni 0,0500 ha jest współwłasnością gminy i osób fizycznych, które wykupiły od gminy lokale mieszkalne.

Budynek po byłej synagodze został w latach 70-dziesiątych adaptowany na mieszkania. Aktualnie mieści się w nim 9 mieszkań, z czego 4 są w posiadaniu najemców. Pełnomocnik Gminy Żydowskiej zaproponowała dokonanie wyceny odtworzeniowej nieruchomości, na której znajdowała się synagoga. Propozycja ta podyktowana jest aspektem społecznym ,dającym możliwość wykupienia pozostałych lokali mieszkalnych przez najemców. Wycena powyższej nieruchomości jest bardzo trudna z uwagi na fakt, iż budynek po synagodze został znacznie rozbudowany.

Działka, na której znajdował się cmentarz zajmuje powierzchnię 0,3800 ha i jest własnością Skarbu Państwa w dyspozycji Urzędu Gminy w Ryczywole.

Wójt Gacek pozytywnie wypowiedział się w kwestii przekazania tego terenu na rzecz wnioskodawcy. Po przeprowadzonej wizji lokalnej pełnomocnik GWŻ zaproponowała wójtowi rozważenie możliwości upamiętnienia miejsca cmentarza żydowskiego. Po przeprowadzeniu przez gminę Ryczywół wyceny zostaną podjęte dalsze negocjacje związane z tematem dóbr Gminy Żydowskiej.

Podobne artykuły