Przebudowa stacji uzdatniania w Rogoźnie

Przebudowa stacji uzdatniania w Rogoźnie

ROGOŹNO. W spółce wodociągowej Aquabellis trwa przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 20 mln złotych.

Koszty są finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki. Ze środków własnych spółki Aquabellis przeznaczono ponad 3 mln zł. Pełen zakres zadania to przebudowa i termomodernizacja budynku SUW wraz z częścią administracyjną, likwidacja kotłowni węglowej, montaż wysokosprawnej pompy ciepła pobierającej energię z wydobywanej w studniach głębinowych wody podziemnej, modernizacja układu technologicznego, budowa zbiornika wody czystej o pojemności użytkowej = 750 m3, budowa zbiornika wody surowej o pojemności użytkowej = 300 m3, modernizacja odstojnika wód popłucznych, budowa nowych rurociągów technologicznych, międzyobiektowych i kabli zasilających, remont pięciu studni głębinowych wraz z wymianą rurociągów tłocznych i kabli zasilająco- sterujących, montaż agregatu prądotwórczego z układem samoczynnego załączenia, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kWp na gruncie.

Wykonawcą robót jest firma Envirotech z Poznania, natomiast w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej Zeneris Projekty. Zaawansowanie robót wynosi obecnie 85%, a wszystkie prace powinny zakończyć się do końca marca 2024 roku. Głównym celem przedsięwzięcia – według burmistrza Romana Szuberskiego – jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa Aquabellis na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wyeliminowanie kotłowni węglowej na rzecz wysokosprawnej pompy ciepły oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej poprzez technologię racjonalizacji zużycia energii połączone z budową instalacji fotowoltaicznej.

W efekcie inwestycji poprawie ulegnie sprawność oraz racjonalność zasilania w energię cieplną i elektryczną obiektów i urządzeń objętych inwestycją oraz zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja przedsięwzięcia, poprzez zautomatyzowanie i monitoring procesów, przyczyni się do usprawnienia technologii uzdatniania wody, poprawy jej jakości oraz optymalnego wykorzystania istniejących zasobów wody.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.