Podtopienia i wysoki stan rzek korzystne dla regionu?

Podtopienia i wysoki stan rzek korzystne dla regionu?

POWIAT OBORNICKI. Przez kilka ostatnich tygodni informowaliśmy o przekroczeniu przez rzeki stanów alarmowych w regionie i licznych podtopieniach w gminach Oborniki, Rogoźno i Ryczywół.

Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania przesłał do nas pismo, w którym stara się przekonać naszych czytelników, że znaczący wzrost poziomu wód w rzekach, a także zalanie obszarów nisko położonych wzdłuż cieków wodnych w powiecie obornickim jest rezultatem intensywnych opadów, mających istotny wpływ na ekosystem wodny regionu.

Zdaniem naukowców z Poznania, pomimo że pierwsze wrażenie może budzić niepokój, podtopienia przynoszą pozytywne efekty dla bilansu wodnego powiatu obornickiego.

Podróżując drogami biegnącymi wzdłuż pól, możemy obserwować nie tylko zalane obszary przy rzekach, lecz również znaczne obszary terenów rolniczych, które doświadczają wzrostu poziomu wód gruntowych. Ten efekt ilustruje, jak woda wsiąka do gleby, tworząc naturalną retencję. Stanowi to istotne zabezpieczenie przed potencjalnymi skutkami intensywnych opadów, a także wkład w uzupełnienie retencji gruntowej.

Prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Laks z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśla, że tereny rolne, nawet te oddalone od rzek, pełnią kluczową rolę w globalnym systemie retencji wód. – Warunki, które obecnie możemy obserwować na polach, świadczą o zwiększeniu ilości wody w gruntach. To zjawisko jest korzystne, gdyż woda, wnikając do gleby i gruntu, przyczynia się do zrównoważonego bilansu wodnego. Długo utrzymujące się stany wilgotności są efektem uzupełnienia retencji gruntowej, co jest korzystne z punktu widzenia ochrony przed suszami – tłumaczy poznański ekspert ds. hydrologii. Wysokie stany wód, które możemy obecnie zaobserwować, mieszczą się w obrębie terenów zalewowych, przeznaczonych do okresowej retencji nadmiaru wód. To istotny element zabezpieczający przed skutkami intensywnych opadów.

– Charakter obecnych wezbrań wskazuje, że długość trwania stanów wysokich może być efektem zasilania cieków retencją gruntową, a nie spływem powierzchniowym. To zjawisko jest korzystne, ponieważ wpisuje się w zrównoważony bilans wodny – podsumowuje prof. Laks.

Dodajmy jednak na koniec, że obecna sytuacja nadal wymaga stałego monitorowania przez służby i instytucje odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową w powiecie.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.