Finansowanie kanalizacji

ROGOŹNO.. 2 marca 2005 r., w godzinach południowych, w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi burmistrz Rogoźna, Bogusław Janus, podpisał wreszcie umowę z wojewodą wielkopolskim, o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu Budowa kanalizacji sanitarnej odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny .

Projekt realizowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W tym samym dniu w godzinach popołudniowych podpisano umowę z wykonawcą inwestycji: Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy z Budzynia, wybranym w przeprowadzonej wcześniej procedurze przetargowej.

Rozpoczęcie prac nastąpi już w kwietniu, natomiast zakończenie robót planowane jest do 15 listopada 2006 roku. Będzie to bodaj najpoważniejsza inwestycja jaka powstanie w Rogożnie po 89 roku.

Podobne artykuły