W Obornikach plebiscyt w sprawie Tomasza Szramy

W Obornikach plebiscyt w sprawie Tomasza Szramy

GMINA OBORNIKI. Kandydatury na burmistrz Obornik można było zgłaszać do 14 marca. Zgłoszono tylko jedną osobę. Jest nią obecny włodarz, 52-letni Tomasz Szrama z Kiszewa.

Jego kandydaturę zarejestrował Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Szramy. Szrama zadeklarował w zgłoszeniu, że jest członkiem partii politycznej Platforma Obywatelska RP. Pełnomocnikiem wyborczym aktualnego burmistrza jest Henryk Brodniewicz, a pełnomocnikiem finansowym Zenon Szrama.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, Gminna Komisja Wyborcza niezwłocznie powinna wezwać, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń.

– Lista kandydatów na burmistrza może się więc jeszcze zmienić. Istnieje też specjalna ścieżka odwoławcza od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej. Ostateczna lista powinna być znana w przyszłym tygodniu. Przy czym należy pamiętać, że sam kandydat może się również wycofywać – powiedział nam rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki.

Jeżeli dodatkowi kandydaci nie zostaną zgłoszeni po terminie, a zarejestrowany kandydat się nie wycofa, na karcie do głosowania zostanie umieszczone tylko nazwisko Szramy. Wyborcy będą brać udział w plebiscycie, zaznaczając na karcie wyborczej okienko ze słowem Tak lub okienko ze słowem Nie.

Aby zostać burmistrzem na kolejną kadencję, Szrama musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów na Tak. Nie będzie brana pod uwagę frekwencja.

W przypadku gdyby Tomasz Szrama nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów na Tak, wyboru burmistrza dokona rada miejska w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Jeżeli rada miejska nie dokona wyboru burmistrza w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów, premier wyznaczy, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, osobę pełniącą obowiązki burmistrza Obornik do końca kadencji.

Jest to jednak sytuacja hipotetyczna, gdyż Szrama raczej nie będzie miał kłopotu z uzyskaniem poparcia ponad połowy głosujących mieszkańców gminy Oborniki.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.