Umniejszenie policji w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. W 2004 roku struktura etatowa Rewiru Dzielnicowych w Ryczywole zakładała obsadę 1+3 (kierownik-st.asp. Wiesław Stwujak + 3 dzielnicowych). W ubiegłym roku odnotowano 29 zdarzeń tj.: kradzieże z włamaniem – 11, kradzieże mienia – 10, uszkodzenia mienia – 5, usiłowania kradzieży – 2 oraz posiadanie narkotyków – 1. W dzielnicy pierwszej było 14 zdarzeń, drugiej 8, a trzeciej 7.

Według Rewiru Dzielnicowych w Ryczywole najbardziej zagrożonymi miejscowościami pod względem występowania zdarzeń są: Ryczywół – 10, Ludomy –7 i Gorzewo –6. W porównaniu z 2003 rokiem wykrywalna przestępczość zdecydowanie spadła w dwóch pierwszych miejscowościach. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost popełniania przestępstw przez nieletnich mieszkańców gminy. W powyższym okresie odnotowano 27 zdarzeń drogowych, ujawniono 269 wykroczeń, w tym sporządzono 9 wniosków o ukaranie, nałożono 51 mandatów karnych na kwotę 6050 zł, a także pouczono 209 osób. Zdaniem KPP w Obornikach stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie gminy Ryczywół jest zadowalający. Z opinii mieszkańców wynika jednak, że brak jest patroli policyjnych w godzinach wieczorowo-nocnych.

Od 1 marca niestety zostaną wprowadzone zmiany w pracy policji na terenie gminy Ryczywół. Dotychczasowy kierownik rewiru Wiesław Stwujak zostanie skierowany do pracy w Obornikach, a Stanisław Reish przechodzi na emeryturę. Radny Godawa podsumował wypowiedź zastępcy komendanta KPP w Obornikach, nadkomisarza Wiesława Ptaszyńskiego i stwierdził: mieliśmy kiedyś zespół 3+1, a teraz nawet nie będziemy mieli zespołu muzycznego 2+1. Nadkomisarz Ptaszyński powiedział, że szczególnie w dniach stanowiących największe zagrożenie, patrole prewencji będą połączone z dzielnicowymi. Dniem takim będzie na początek dyskotekowy piątek.

Wicewójt Molski dodał, iż rozumie że Oborniki, są terenem o większym zagrożeniu niż Ryczywół, ale co się stanie jeśli półświatek przestępczy przeniesie się na mniej pilnowany teren gminy Ryczywół? W odpowiedzi usłyszał, że zadaniem dzielnicowych nie będzie siedzenie za biurkiem, lecz kontrolowanie podległego terenu.

Podobne artykuły