Świąteczna zbiórka żywności

OBORNIKI.. Już od 2000 roku trawa w gminie akcja zbierania żywności dla ubogich. Akcja jest organizowana wiosną i jesienią, w ramach realizacji zadań polityki społecznej a we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu.

Dzięki dziesięciu zbiórkom – od roku 2000 – łącznie zebrano 5.686 kg żywności, z której przygotowano 1.161 paczek świątecznych.

Celem zbiórek żywności jest zgromadzenie możliwie dużej ilości podstawowych, pełnowartościowych produktów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne zaopatrzenie dla licznej rzeszy ludzi, z różnych powodów cierpiących biedę. Pracownicy opieki społecznej zdają sobie sprawę z tego, iż z pewnością rodzin, które są w trudnej sytuacji jest na naszym terenie bardzo wiele. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że przeprowadzone akcje miały charakter całkowicie charytatywny, czyli nie były dotowane przez żadne źródło, to zadowalające jest, że te rodziny chociaż w pewnym stopniu otrzymały wsparcie w tych szczególnych okresach świątecznych.

Na uwagę zasługuje fakt, że do akcji dołączyli nie tylko ludzie zamożni, ale emeryci i renciści, często ze łzami w oczach przekazywali swoje produkty, by sprawić radość tym, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji. Akcji patronuje burmistrz Obornik Anna Rydzewska. Wszystkie były dobrze przygotowane i przebiegały bezawaryjnie, a to dzięki skoordynowanym działaniom, dużym zaangażowaniu i współpracy organizatorów zbiórki, do których zaliczyć należy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Hufca ZHP, Wydział Oświaty Kultury i Sportu, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Gminne Stowarzyszenie Handlu i Usług w Obornikach a także Wydział Promocji, Przedsiębiorczości i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Obornikach. Nie tylko darczyńcom ale i tym wymienionym warto serdecznie i gorąco podziękować.

Osobne podziękowania należą się właścicielom i obsłudze sklepów za zrozumienie i przychylną pomoc w zorganizowaniu miejsca zbiórki w ich sklepach oraz bardzo często za własny wkład w powiększenie ilości towarów. Pokazuje nam to, że wspólnym wysiłkiem i działaniem można zrobić wiele na rzecz drugiego człowieka. Można mieć nadzieję, że w przyszłości podobne akcje będą kontynuowane zdobywając coraz większe poparcie wśród darczyńców.

Podobne artykuły