Przedostatnia sesja

Przedostatnia sesja

OBORNIKI. W czwartek odbyła się LXXVI sesja rady miejskiej w Obornikach. To przedostatnia sesja tej kadencji. Z tej okazji przewodniczący Paweł Drewicz, nim rozpoczął obrady, zaprosił wszystkich do zrobienia wspólnej, pamiątkowej fotografii.

Po otwarciu sesji rada przeszła do tradycyjnych punktów, poprzedzonych sprawozdaniami burmistrza i komisji z okresu pomiędzy sesjami.

Część uchwałodawczą rozpoczęto korektami budżetowymi, uchwalono również powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników i zmieniono uchwałę w sprawie statutów sołectw.

Rada zadecydowała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Oborniki. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ma zostać uchwalony do końca grudnia 2025 roku. Ważnym tematem lutowej sesji były kwestie związane z korzystaniem z Cmentarza Komunalnego. Radni przyjęli regulamin i zatwierdzili wysokości opłat.

Dalszą część obrad poświęcono zagadnieniom z zakresu gospodarowania gminnymi nieruchomościami.

Część uchwałodawczą zakończyło podjęcie uchwały w sprawie wstąpienie w skład Komisji Rewizyjnej radnego Artura Wróblewskiego, funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej decyzją rady objęła radna Beata Matelska.

Rada zadeklarowała również wsparcie finansowe dla powiatu obornickiego.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.