Pożyczki dla przedsiębiorców w Powiatowym Urzędzie Pracy

Pożyczki dla przedsiębiorców w Powiatowym Urzędzie Pracy

POWIAT OBORNICKI. Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów pokrycia działalności gospodarczej dla miniprzedsiębiorstw. Są one częścią składową tak zwanej tarczy antykryzysowej.

Pożyczki mogą być udzielone do kwoty 5 tysięcy złotych. Może się o nią starać firma z powiatu obornickiego, która zatrudnia nie więcej niż 9 osób i prowadziła działalność przed 1 marca.

Wnioski można składać elektronicznie lub papierowo – w siedzibie urzędu, przy ulicy Sądowej 5 w Obornikach.

Chodzi o przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników i tych, których roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka będzie udzielana przez starostę obornickiego, na podstawie umowy, do wysokości 5 tys. zł – na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Oprocentowanie mikropożyczki będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Podobne artykuły