Pół roku przed terminem

Pół roku przed terminem

SKRZETUSZ. Zakończone zostały właśnie prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Skrzetuszu oraz Ryczywole, Krężołach, Łopiszewie.

Wójt Henryk Szrama podpisał protokół końcowego odbioru robót, co oznacza koniec prac i rozruch systemu. Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do granic nieruchomości, przepompowniami ścieków i niezbędnym ich wyposażeniem, instalacjami zasilającymi przepompownie oraz przyłączami hydrantowymi.

Prace od początku przebiegały bardzo sprawnie, w wyniku czego firma ukończyła je aż siedem miesięcy przed ich planowanym zakończeniem. Inwestycja została dofinansowana w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 5 mln zł. Nadzór Inwestorski nad inwestycją pełnił inspektor Cezary Świst a kierownikiem budowy był Tomasz Pilczyński.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej


USŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576


TANI WĘGIEL
Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka Luz
– Węgiel Kamienny Orzech Luz
- Worki – Ekogroszki Węgla Kamiennego
- Luz, Worki
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!! Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.