Nowe ulice w Ryczywole

Nowe ulice w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. W Ryczywole niebawem pojawią się dwie nowe ulice. Jedna z nich to Głogowa, a druga Wrzosowa.

Ulica Głogowa zostanie wyznaczona i formalnie zapisana w związku z prognozą jej przyszłej zabudowy. Dzisiaj jeszcze jest to działka, która stanowi własność Skarbu Państwa, choć to nie do końca jest jasne.

W marcu tego roku wójt Henryk Szrama wystąpił do właściciela terenu o wyrażenie zgody na nadanie tej drodze nazwy. Skarb Państwa, reprezentowany przez starostę obornickiego poinformował, iż nie jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości, a ewidencja gruntów i budynków nie rozstrzyga o stanach prawnych nieruchomości.

Wojewoda wielkopolski poprowadzi więc postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę Ryczywół działki nieodpłatnie.
Decyzja wojewody ma co prawda charakter wyłącznie deklaratoryjny, jest jednak niezbędna do ujawnienia przez gminę swojego prawa w księdze wieczystej.

W przypadku ulicy Wrzosowej sprawa jest prostsza. Działka, a niebawem ulica, znajduje się niedaleko stadionu. Tam także przewidywana jest zabudowa i nazwanie działki jest wskazane.

Obie nazwy są neutralne i z pewnością nikt ich nie zakwestionuje. Pod koniec miesiąca rada gminy zadecyduje, czy Wrzosowa z Głogową staną się ulicami Ryczywołu.

Podobne artykuły