Kopernik przegrał z Makuszyńskim

BORUSZYN.. W niedzielę w uroczystej atmosferze na sali wiejskiej w Boruszynie odbyły się wybory patrona szkoły. Procedura wyboru patrona rozpoczęła się już w ubiegłym roku szkolnym. Kandydatów zgłaszali nauczyciele, uczniowie i rodzice.

W pierwszym etapie wyznaczonych zostało 9 kandydatów: Mikołaj Kopernik, Agnieszka Bartol, królowa Jadwiga, Bolesław Chrobry, Maria Krüger, Kornel Makuszyński, Jan Brzechwa, Julian Tuwim i Maria Konopnicka. Uczniowie zbierali na temat kandydatów wszelkie dostępne materiały, opracowywali gazetkę szkolną oraz przygotowali stałą ekspozycją w bibliotece. Na lekcjach wychowawczych prowadzone były zajęcia na temat cech jakie powinny wyróżniać patrona, a także dlaczego szkoła powinna mieć za przewodnika taką osobę.

Do drugiego etapu przeszli Mikołaj Kopernik, Kornel Makuszyński i Anna Bartol (młoda, bardzo utalentowana poetka, która zmarła w wieku 12 lat). Po imprezie odbył się festyn pod gołym niebem, z którego dochód został przeznaczony na zakup sztandaru szkolnego.

Przed drugim etapem wyborów uczniowie odwiedzili szkoły, których patronami byli trzej wytypowani kandydaci. Należały do nich Gimnazjum nr 3 w Obornikach imienia Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa imienia Agnieszki Bartol w Mirosławiu nad Notecią i Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego we Wronkach. Uczniowie poznali tradycję powyższych szkół, a także atmosferę jaka w nich panuje.

W niedzielne popołudnie odbył się finał wyboru patrona, podczas którego dzieci przedstawiły pokaz artystyczny, a pan Marek Budner zajął się oprawą muzyczną i umilaniem czasu podczas głosowania. W tajnym głosowaniu patronem szkoły ze 130 głosami został wybrany Kornel Makuszyński. Mikołaj Kopernik otrzymał 56 głosów a Anna Bartol 65 głosów. Zainteresowani mogli zakupić drobiazgi w kiermaszu wielkanocnym przygotowanym przez dzieci, nauczycieli, rodziców i innych pracowników placówki oświatowej.

Na zakończenie pani dyrektor Elżbieta Nowak podziękowała wszystkim zaangażowanym w wybór patrona szkoły w Boruszynie. Patron szkoły i obrzędowość jaka jest wokół niego, pomagają wychowywać młode pokolenie – dodała pani dyrektor.

Podobne artykuły