Kłótnia Dukata z Rajkiem o starą szkołę w Młynkowie

POŁAJEWO.. Jedna z głosowanych uchwał spotkała się wielkim zainteresowaniem ze strony obecnego na sali sesyjnej delegata Izby Rolniczej z terenu gminy Połajewo – pana Dukata. Dukat słownym atakiem na radnego, a zarazem sołtysa Młynkowa – Janusza Rajka, chciał wymusić nie zgodzenie się radnych na sprzedaż nieruchomości leżącej w Młynkowie.

Nieruchomością tą jest stara szkoła, którą obecnie zamieszkują państwo Małeccy. Zainteresowani kupnem (Małeccy) w odnowionym przez siebie budynku szkoły mieszkają od 17 lat. Wójt Stanisław Pochyluk przypomniał, że w roku 1997 (kiedy, to nieruchomość została przeznaczona na mieszkania) wieś postanowiła, że budynek zostanie przeznaczony do sprzedaży. Ja tego nie wprowadzałem na obrady sesji, ponieważ wtedy państwo Małeccy i Sobczakowie (zamieszkujący posesję) byli skłóceni, co do miejsca usytuowania klatki schodowej – stwierdził wójt. Przez kolejnych 6 lat, Pochyluk milczał w tej sprawie, bo wszem i wobec było wiadomym, że państwo Sobczakowie się budują. Zdaniem wójta zainteresowani kupnem duże pieniądze włożyli w budynek, który w gruncie rzeczy nie był ich własnością. Gmina na remont zezwoliła, z uwagi na brak własnych funduszy na podobne inwestycje.

Do sprzedaży podchodzimy czysto po ludzku, ale zawsze ktoś się znajdzie taki, któremu to przeszkadza – dodał wójt. Podczas jednego z zebrań wiejskich, mieszkańcy Młynkowa powiedzieli Pochylukowi, że jeśli gmina sprzeda szkołę, to powinna we wiosce wybudować salę sportową. Niestety, pieniądze ze sprzedaży mogą nawet nie starczyć na wykonanie dokumentacji pod budowę. Dla pocieszenia mieszkańców Młynkowa, możemy dodać, że w latach 2007-2013 powinny się znaleźć jakieś środki na taką inwestycję.

Wracając do sesji, pan Dukat wydarł się na radnego Rajka i wyzwał go od kłamcy, jakoby ten na zebraniu wiejskim nie posłuchał jego sprzeciwu na temat sprzedaży wspomnianej nieruchomości. Później jednak przyznał, że na zebraniu jawnie nie wystąpił z podobnym wnioskiem, tylko siedział cicho. Na zakończenie delegat dodał, że wystąpi do Rady Gminy o odwołanie pana Rajka ze stanowiska radnego-reprezentanta sołectwa Młynkowo.

Rada Gminy przeniosła podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na kolejną sesję.

Podobne artykuły