Jest umowa, będą pieniądze

POZNAŃ, OBORNIKI.. 21 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Burmistrz Obornik Anna Rydzewska w towarzystwie skarbnik Agnieszki xxxx podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim Andrzejem Nowakowskim- przedstawicielem instytucji wdrażającej fundusze.

Umowa ta finalizuje dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy, Kowanówko, Rożnowo-II etap ochrony wód rzeki Wełny. Pieniądze pochodzą z funduszy strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz większej integracji z Unią Europejską. Zrealizowanie projektu pozwoli osiągnąć założone we wniosku o wsparcie cele. Jak się zdołaliśmy dowiedzieć, umowa z Obornikami jest ostatnią umową w tym roku, gdyż tylko na tyle starczyło pieniędzy. Obornicki projekt został przygotowany i oceniony na tyle dobrze, że nie miał problemów by znaleźć się na liście tych najlepszych i co najważniejsze sfinansowanych.

Podpisanie umowy można traktować jako ważny moment w historii gminy, bowiem jeszcze nigdy Oborniki nie uzyskały tak wielkiego wsparcia na własne inwestycje.

Podobne artykuły