Jarosław Łatka nowym dyrektorem Cegielskiego

Jarosław Łatka nowym dyrektorem Cegielskiego

ROGOŹNO. Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im H. Cegielskiego dobiegł końca, a komisja konkursowa złożona z wielu osób reprezentujących różne środowiska zadecydowała, że nowym dyrektorem „Cegielskiego” zostanie Jarosław Łatka, dotychczasowy nauczyciel tej szkoły, kierujący praktykami uczniowskimi.

Jest to osoba doskonale wykształcona. Prócz studiów inżynierskich ukończył też kilka kierunków podyplomowych, jest więc: automatykiem, robotykiem, matematykiem, fizykiem i informatykiem, a do tego wszystkiego Jarosław Łatka ukończył też kierunek zarządzania jednostkami oświatowymi.

O tym, jak bardzo leży mu na sercu dobro i rozwój jego szkoły świadczyć może fakt, że przygotował i obronił swój autorski program o wszystko mówiącej nazwie „Lepszy start w zawodzie”, idealnie pasujący do zespołu szkół zawodowych.

Dzięki temu już na samym wstępie pozyskał dla „Cegielskiego” niemal 700 tysięcy złotych na wparcie sprzętowo-dydaktyczne szkoły oraz na rzecz jej uczniów.

Jarosław Łatka jest od lat zaangażowanym samorządowcem, zasiadającym w radzie gminy Rogoźno.

Jest nie tylko wychowawcą młodzieży, ojcem dwójki dzieci, ale także strzelmistrzem Bractwa Kurkowego „Rogoża” i członkiem zarządu fundacji „Dar Rogoźna”.

Osoby z Cegielskiego, z którymi udało nam się porozmawiać, cenią jego pragmatyzm, zdolność porozumienia i co ważne sporą energię. Po ostatnich latach zupełnego zastoju szkoła ma dzięki temu znowu szansę.

Dyrektor Jarosław Łatka nie kryje żalu, że jego poprzedniczka doprowadziła do końca klasy wojskowej, dużego osiągnięcia szkoły w latach, gdy na czele Cegielskiego stała Renata Tomaszewska, a nauczał Roman Szuberski. Niezłożone w porę dokumenty zamknęły doskonale rozwijający się kierunek nauczania.

Na szczęście mądrość członków komisji wybierającej nowego dyrektora daje szanse na powrót do szkoły dawnych tradycji.

Nowy dyrektor wybrał już swoich zastępców i czeka na akceptację tych kandydatur przez zarząd powiatu. Jeżeli będzie akceptacja zastępczyniami Jarosława Łatki będą Alicja Marchwiak i Katarzyna Erenc-Szpek. Ta ostatnia ma sprawować też nadzór pedagogiczny.

1 września to dzień objęcia szkoły przez Jarosława Łatkę, choć wciąż nie przejął on od poprzedniczki majątku szkoły i dokumentów. To jednak sprawa uboczna wobec ogromu spraw i zadań, jakie stanęły przed nowym dyrektorem.

Podobne artykuły