Energetyczne problemy

RYCZYWÓŁ. Gościem obrad ubiegło tygodniowej sesji Rady Gminy w Ryczywole był kierownik Zakładu Dystrybucji Energii z Chodzieży, pan Baltazar Bartkowiak. Zdaniem gościa gmina Ryczywół stanowi ok. 6,5% powierzchni terenu na którym działa Rejon Dystrybucji Chodzież. Bezpośrednią obsługą terenu gminy ze strony Rejonu Dystrybucji zapewnia Posterunek Energetyczny w Rogoźnie. Posterunek ten zasila również gminę Oborniki.

W 2004 roku na terenie gminy wykonano 7 inwestycji w zakresie budowy nowej sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 59.920 zł w miejscowościach: Ryczywół ul. Mickiewicza i Mikołajczyka, Gorzewko, Wiardunki, Ninino i Gorzewo. W 2005 roku planowanych jest 7 zadań inwestycyjnych w miejscowościach: Ryczywół (2 przyłączenia), Ludomy, Lipa (2 przyłączenia), Skrzetusz i Gorzewo na łączną kwotę 54.000 zł. W zakresie nowych przyłączeń do sieci większych odbiorców (o mocy powyżej 40kW) zainteresowanych obecnie przyłączeniem do sieci jest trzech odbiorców w miejscowościach Ryczywół, Łopiszewo i Gorzewo.

W 2005 roku przewiduje: się ukończenie do końca marca dokumentacji projektowej, a następnie zrealizowanie budowy sieci transformatorowej i lii zasilających SN i nn dla poprawy zasilania Ludomy; remont odcinka linii napowietrznej Rogoźno-Karolewo na długości ok. 4 km, wykazującego zwiększoną awaryjność ł; remont sieci niskiego napięcia w miejscowości Ninino (szczególnie chodzi o wymianę drewnianych słupów. Ogółem w 2005 roku niezależnie od inwestycji przyłączeniowych przewiduje się wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych na łączną kwotę ok. 160.000 zł.

Po wypowiedzi przedstawiciela zakładu energetycznego sołtysi poszczególnych wsi zgłosili trapiące ich sprawy: w Lipie – linie elektryczne nachodzą na siebie powodując okresowo brak oświetlenia ulicznego a także słabe jest napięcie w niektórych domostwach; w Nininie w wielu miejscach przewody miedziane są łączone z aluminiowymi, przez co występuje zbyt niskie napięcie; w Tłukawach podczas wichur brak jest oświetlenia. Poza tym radny Godawa stwierdził, że Wiardunki są dyskryminowane (dużo mniejsze Gorzewko zawsze ma prąd), ponieważ często tam wyłączają prąd, powodując, że w miejscowości występują istne ciemności egipskie.

Na zakończenie wójt poprosił gościa, o potraktowanie poważnie wszystkich zastrzeżeń, a także o zwiększenie uprawnień brygad naprawczych, które wykonując prace, nie patrzą na bieżące usterki, wykrywane przez sołtysów. Pan Bartkowiak uważnie wysłuchał wszystkich skarg, i obiecał, że się nimi osobiście zajmie.

Podobne artykuły