Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla oborniczan na dziecko do lat 8

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla oborniczan na dziecko do lat 8

ZIEMIA OBORNICKA. Dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka z powodu epidemii koronawirusa – to jeden z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej. Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą mogli też liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych. Dotyczyć to będzie wszystkich mieszkańców Ziemi Obornickiej.

Początkowo obornickie placówki oświaty miały być zamknięte do 25 marca. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii termin ten został jednak wydłużony do Wielkanocy. Pakiet rozwiązań, tzw. tarcza antykryzysowa, zakłada przyznanie kolejnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia. Zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

Ustawa rozszerza także krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

Podobne artykuły