Za parę lat ma powstać w Bogdanowie nowa sygnalizacja

Za parę lat ma powstać w Bogdanowie nowa sygnalizacja

BOGDANOWO. Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Dyrekcji Dróg Państwowych i Autostrad podpisał właśnie umowę na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na DK11 w miejscowości Bogdanowo wraz z budową oświetlenia dedykowanego.

Wykonawcą jest forma Ductus Sp. z o.o., a na realizację zdania ma czas do połowy grudnia br. Umowa opiewa na kwotę 241080 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa.

Zakres prac przewiduje wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu z programami sygnalizacji świetlnej oraz projekt wykonawczy sygnalizacji świetlnej i oświetlenia przejścia, a następnie na ich podstawie wybudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych razem z dedykowanym oświetleniem.

Jak zapewnia rzeczniczka Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Dyrekcji Dróg Państwowych i Autostrad: Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Określa on cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Warto zauważyć, że najważniejsza informacja zawiera się w ostatnich słowach tego komunikatu.
„Realizacja 2023 z perspektywą do 2025”. Wszystkie inwestycje drogowe w Polsce mają obecnie niestety coraz większy poślizg. Miejmy nadzieję, że inwestycja w Bogdanowie stanie się wyjątkiem i zostanie wykonana sporo przed terminem.

Podobne artykuły