Wznowiono sołeckie obrady

Wznowiono sołeckie obrady

OBORNIKI. Po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią, sołtysi znów spotkali się na naradzie w sali sesyjnej urzędu miejskiego.

Była to doskonała okazja do wręczenia nowym sołtysom legitymacji służbowych. Burmistrz Tomasz Szrama w asyście Aleksandry Łukaszyk wręczył je nowemu sołtysowi Dąbrówki Leśnej Zenonowi Talarowi oraz sołtysowi Słonaw Mateuszowi Nowakowi.

Prezes Lokalnej Grupy Działania (LGD), Małgorzata Najdek, przekazała informację o aktualnych grantach i konkursach oraz nowych inicjatywach Grupy. Wśród nich będą warsztaty kulinarne.
Planowane jest kolejne spotkanie liderek, a na 16 maja pani prezes zapowiedziała konferencję.
Burmistrz sekundował tym projektom, nie szczędząc pochwał aktywnym sołtysom, korzystającym z propozycji LGD.

Paweł Bydołek z Wielkopolskiej Izby Rolniczej namawiał do korzystania ze strony internetowej przez lokalnych rolników, dzięki czemu będą zawsze na bieżąco z ważnymi informacjami. Jedną z nich jest propozycja kolonii dla dzieci rolników, z tym, że wystarczy, by jeden z rodziców był członkiem KRUS. Kolonie zaplanowano na Kaszubach w cenie 700 złotych za 9 dni pobytu z dojazdem i wszelkimi opłatami w cenie.

Inny ważny projekt, to szkolenie z pomocy przedmedycznej na wsiach. Wiedząc, jak cenne są pierwsze cztery minuty po zdarzeniu, pomocy udzielonej w tym czasie nie da się żadną miarą przecenić.
Marta Molińska pouczyła sołtysów o tym, jak ważne jest terminowe raportowanie pracy skazanych, kierowanych na wsie do odpracowania zasądzonych im godzin.

Wreszcie sami sołtysi zwrócili burmistrzowi uwagę na kilka aspektów ich działania, złożyli kilka propozycji, wyjaśnili kilka wątpliwości.

Narada sołtysów dowiodła, jak ważny jest bezpośredni kontakt władz wiejskich z gminnymi, a warto pamiętać, że tak szerokiego grona sołtysów jak na ziemi obornickiej, na próżno szukać w innych polskich gminach.

Podobne artykuły