Wygrane przetargi PGKiM

Wygrane przetargi PGKiM

OBORNIKI. Spółka gmina PGKiM jest najczęściej kojarzona z wywozem śmieci i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi gminy. To jednak nie jedyna jej działalność.

Ważnym działaniem jest zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki, o czym więcej piszemy w innym miejscu. PGKiM wykonuje to zadanie po wygranym przetargu za kwotę 457 250 zł brutto.

Do dróg gminnych doszło też bieżące utrzymanie czystości i porządku na drodze krajowej nr 11 na odcinku od km 245+100 do km 253+174 w: miejscowościach Bogdanowo, Oborniki, Kowanówko i Rożnowo.

Zakład Usług Komunalnych PGKiM otrzyma za to kwotę 77 156,59 zł brutto.
Znacznie więcej, bo kwotę 618 648 zł brutto PGKiM otrzyma w tym roku za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki.

Spółka gminna wygrała też przetarg na administrowanie dworcem autobusowym Oborniki. Zwycięska kwota to 26 769,72 zł brutto.

Na barkach PGKiM jest również utrzymanie toalety miejskiej, za co otrzyma w tym roku kwotę 14 256 zł.

Podobne artykuły