W rocznicę wyzwolenia Obornik

W rocznicę wyzwolenia Obornik

OBORNIKI. W związku ze 103. rocznicą wyzwolenia Obornik, harcerze pod patronatem burmistrza Obornik Tomasza Szramy zorganizowali na cmentarzu parafialnym apel pamięci Powstańców Wielkopolskich.

W uroczystości udział wzięli m.in. wojewoda Michał Zieliński, starosta Zofia Kotecka, wicestarosta Waldemar Cyranek i burmistrz Tomasz Szrama.

Podczas uroczystości młodzież z obornickich drużyn harcerskich przypomniała wydarzenia z 1919 roku, kiedy to oborniczanie i mieszkańcy okolicznych wsi przejęli kluczowe instytucje w mieście – magistrat, starostwo, urząd pocztowy i dworzec.

Przejęcie władzy w mieście rozpoczęło się od tajnego posiedzenia w nocy z 3 na 4 stycznia.

Kilka godzin później, o godz. 14:00, zebrało się na Rynku 44 członków Straży Ludowej i podzieliło na oddziały.
Stanisław Jordan wygłosił do zebranych żołnierzy płomienne przemówienie, po którym powstańcy rozbiegli się po mieście i rozpoczęli przejmowanie urzędów. Na budynkach najważniejszych instytucji w mieście zawisły sztandary z polskim orłem. Następnie kompania rozlokowała się w klasztorze, pełniąc służbę wartowniczą aż do pierwszych alarmów z Budzynia i Chodzieży.

Wyzwolenie Obornik przebiegło bezkrwawo. Niemcy zaskoczeni sprawnymi i przemyślanymi działaniami oborniczan nie stawiali oporu, co było zasługą wcześniejszych działań konspiracyjnych.

Podczas wtorkowego apelu głos zabrał wojewoda Zieliński, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, jak ważną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości odgrywało Powstanie Wielkopolskie.

Starosta Zofia Kotecka przypomniała z kolei, jak ważne jest kultywowanie pamięci o tamtych wydarzeniach. – W powiecie obornickim pamięć o walczących o wolność nie zanika. Jej wyrazem są chociażby działania obornickich harcerzy czy patriotycznych stowarzyszeń. To także wybory Powstańców Wielkopolskich na patronów naszych szkół, tak jak ma to miejsce w Ryczywole czy Kiszewie, ulic – jak w Obornikach czy placów jak w Rogoźnie. Te wszystkie miejsca przypominają nam o tym, o czym zapomnieć nigdy nie możemy – że wolność, którą dziś posiadamy nie została nam dana, lecz musiała zostać zdobyta.

Burmistrz Tomasz Szrama oddał hołd powstańcom ziemi obornickiej, którzy przelewali krew i oddawali życie, budując jednocześnie fundamenty niepodległego miasta.

Przemawiając powiedział: Stoimy dziś przy mogiłach lokalnych bohaterów wspominając ich odwagę, waleczność i oddanie, którym najmilsza była nasza Mała Ojczyzna.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy grobie Powstańców Wielkopolskich.

Podobne artykuły