Sesja pod znakiem planów budżetowych

Sesja pod znakiem planów budżetowych

OBORNIKI. Najważniejszym tematem ostatniej tegorocznej sesji rady miejskiej były plany budżetowe na kolejne lata. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2022-2041.

Przyjęto również najważniejszą z uchwał – budżet gminy Oborniki na rok 2022.

Nowe zadania przekazane samorządom oraz kolejne zmiany przepisów podatkowych znacząco zmieniają sytuację finansową gmin. Uszczuplone dochody mocno utrudniają realne zaplanowanie silnie rosnących wydatków. Dofinansowywania z rządowych subwencji, nie pokrywają w całości rodzących się kosztów. Nowa, niełatwa dla samorządu sytuacja, wymagała przygotowania złożonego planu finansowego, który zaprezentowała skarbnik Joanna Gzyl.

Budżet gminy Oborniki na 2022 liczy niemal 200 milionów złotych.

Rada zaopiniowała pozytywnie przedstawiony przez prezesa PWiK wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027 i upoważniła przedsiębiorstwo do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozwalającego na realizację pierwszego etapu planowanego projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki.

Radni poparli zawarcie porozumień z dziesięcioma okolicznymi gminami, dotyczących realizacji przyszłorocznych zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zatwierdzono także plany działań komisji rady w roku 2022 i rozszerzono zakres działalności Centrum Usług Wspólnych.

W czasie sesji pojawiły się również kwestie związane z gospodarką nieruchomościami i planowaniem przestrzennym – podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki w Bogdanowie, położonej przy krajowej „jedenastce”, który umożliwi rozwój zabudowy przemysłowo-usługowej w tym miejscu gminy, a tym samym wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

Podczas sesji nie zabrakło też kwestii bieżących, w tym problemy drogowe, spowodowane zimową aurą i planowanej wycinki suchych drzew.

Podobne artykuły