Rozwój Aquabellisu jak nigdy dotąd

Rozwój Aquabellisu jak nigdy dotąd

ROGOŹNO. Woda w rogozińskich kranach jest obecnie tak czysta, że można ją pić bezpośrednio. Na dowód tego i dla wygody dzieci, spółka Aquabellis ustawiła w szkołach specjalne urządzenia, by uczniowie mogli się w czasie przerwy napić bez obaw o zdrowie.

By ich do tego zachęcić, prowadzona jest przez spółkę edukacja dotycząca systemów uzdatniania wody. By wszystko było jasne, dzieci wizytują stację uzdatnienia i oczyszczalnię, aby się więcej dowiedzieć, poduczyć się ekologii, nabrać właściwych nawyków.

Tymczasem, to co dzieci zobaczyły wczoraj, jutro może się zmienić nie do poznania. Dynamika zmian prowadzących do poprawiających systemów dystrybucji czystej wody i odbioru ścieków jest ogromna. Spółka Aquabellis pod zarządem prezesa Witolda Goszczyńskiego przeżywa po latach zastoju czas wspaniałego rozkwitu.

Dość rzec, że gdy obecny prezes przejmował spółkę po marazmie i zastoju swego poprzednika i nieudolnym zarządzie jego następczyni, majątek Aquabellisu wynosił 3,8 miliona, a obecnie jest to 24,565 mln złotych.

Na dodatek wspomniana dynamika rozwoju nie słabnie, bowiem prezes Witold Goszczyński czyni już starania o kolejne środki, tym razem na ogromną i niezbędną inwestycję, jaką będzie nowoczesna stacja uzdatniania wody, mająca powstać w Rogoźnie, której budowa pochłonie ponad 18 mln złotych.

Nowoczesne stacje powstały już po modernizacji w Gościejewie i Słomowie. Wspominając o owych stacjach uzdatniania wody nie można przemilczeć prawdziwego sukcesu, jakim niewątpliwie było uznanie obu modernizacji, słomowskiej i gościejewskiej, jako wyjątkowych i wyróżnionych.

Obie modernizacje ukończone zostały przed 2020 rokiem, przeszły pomyślnie procedury konkursowe i zostały nominowane do Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja roku & Budowa XXI w.”

Prócz jakości wody rozwijana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Jak stwierdził prezes Goszczyński: Nie jest to łatwe zadanie, a największe problemy wynikają nie tyle z samej budowy, co z uporządkowywaniem praw własności. Kolejną wsią do skanalizowania jest Słomowo. Ścieki stamtąd zostaną odprowadzone do Parkowa. Na kanalizację może liczyć także Boguniewo. Tam gdzie nie sięga kolektor, budowane są punkty zlewne. Spółka Aquabellis zakupiła wóz asenizacyjny o pojemności 18 metrów sześciennych, który ścieki przewozi prosto do oczyszczalni.
W ciągu ostatnich trzech lat Aquabellis wykonał inwestycje za 12,5 mln złotych, a warto zauważyć, że są to inwestycje niezbędne dla człowieka, których tak właściwie nie widać, bo kryje je ziemia. Są też działania bardziej widoczne i równie niezbędne, czyli montaż elektronicznych liczników z radiowym odczytem danych. To ogromne zadanie, choć w połowie już wykonane.

Fantastyczny rozwój spółki Aquabellis został dostrzeżony nie tylko w gminie Rogoźno, ale i daleko poza jej granicami. Ukazujący się od 2004 roku również w Polsce międzynarodowy dwutygodnik „Forbes” (co miesiąc w Polsce), opisuje najważniejsze wydarzenia gospodarcze w kraju i na świecie oraz strategie biznesowe. Najlepszym inwestycjom i najprężniej rozwijającym się podmiotom przyznaje „Diamenty”. W lutym 2021wśród laureatów Forbesa znalazła się spółka Aquabellis.

To nie tylko ogromny prestiż i wyróżnienie. Jest to też uznanie i potwierdzenie tego, czego dokonała spółka pod zarządem Witolda Goszczyńskiego, przy harmonijnej współpracy z burmistrzem Romanem Szuberskim.

Podobne artykuły