Projekty rady młodzieży

Projekty rady młodzieży


OBORNIKI. W czwartek przed wybuchem epidemii odbyła się trzecia sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Spotkanie poświęcone było dyskusji o projektach Młodzieżowej Rady: „Wielka Powtórka Maturalna” i „Filmy naszych polonistów”. Projekty mają świetnie przygotować licealistów do matury. 
„Filmy naszych Polonistów” to wydarzenie skierowane do uczniów klas maturalnych. Poloniści ze szkół średnich wybierają wartościowe filmy, które według nich mogą  się przydać na maturze jako materiał do odwołania. Wydarzenie będzie miało miejsce w OOK i odbywać się będzie cyklicznie. Polonista, który wybierze film przeprowadzi przed nim krótki wykład, podkreślając najważniejsze aspekty tego filmu.
„Wielka Powtórka Maturalna” jest skierowany również do uczniów klas maturalnych, będzie to dwudniowy cykl wykładów odbywających się w Szkole Podstawowej nr  4. Nauczyciele wcielą się w rolę wykładowców i postarają się streścić uczniom najważniejsze rzeczy z danego przedmiotu. Wstępny termin wydarzenia na 4 – 5 kwietnia.
W ostatnim punkcie  sesji sekretarz gminy Krzysztof Nowacki wygłosił krótki wykład o powstaniu samorządności w Polsce w roku 1990 oraz przybliżył młodzieży jak współcześnie funkcjonuje samorząd.

Podobne artykuły