Ponad 122 mln zł na oświatę i pomoc społeczną w Obornikach

Ponad 122 mln zł na oświatę i pomoc społeczną w Obornikach

GMINA OBORNIKI. Radni rady miejskiej Obornik jednogłośnie głosowali za przyjęciem budżetu gminy na rok 2021.

Nie będzie to rok łatwy dla jednostek samorządu terytorialnego, wszyscy odczują bowiem gospodarcze skutki pandemii. Dochody Obornik zaplanowane zostały w kwocie 168 mln zł, a wydatki to ponad 176 mln zł, z tego ponad 122 mln zł zostanie przeznaczone na zadania związane z oświatą i pomocą społeczną. 

Sama oświata kosztować będzie prawie 67 mln zł, z czego gmina w ramach subwencji otrzyma tylko ok. 35 mln zł. Jak powiedział dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Krzysztof Hetmański: Kwota ta nie wystarczy nawet na wynagrodzenia nauczycieli. Brakujące 32 mln zł gmina dołoży z dochodów własnych kosztem inwestycji i rozbudowy.

Nie mniej kosztować będą zadania związane z pomocą społeczną, tak ważną szczególnie w tym trudnym okresie. Zadania te kosztować będą gminę prawie 56 mln zł.

Wobec kwot na oświatę i opiekę społeczną wydatki inwestycyjne są w tym roku planowane nadzwyczaj ostrożnie.

Podobne artykuły