Pomoc dla dzieci w czasie epidemii

Pomoc dla dzieci w czasie epidemii

POWIAT OBORNICKI. Starostwo pozyskało rządowe i europejskie dofinansowanie wysokości ponad 120 tysięcy złotych na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Zadanie polega na wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z powiatu obornickiego poprzez zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki oraz środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

W ramach projektu starostwo zakupiło 46 laptopów, 1250 maseczek, 5000 par rękawiczek oraz 400 litrów płynu do dezynfekcji. Sprzęt komputerowy oraz środki ochrony wkrótce zostaną przekazane osobom, prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej.

Podobne artykuły