Obwodnica Obornik o kolejny krok bliżej

Obwodnica Obornik o kolejny krok bliżej

OBORNIKI. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla trasy S11 na odcinku Złotkowo-Oborniki wraz z obwodnicą Obornik.

– Jest to kolejny krok w długotrwałym procesie realizacji tej inwestycji. Przypomnijmy, że nie tak dawno zaakceptowany został przebieg obwodnicy, który udało nam się ustalić wspólnie z mieszkańcami tych miejscowości, przez które ma ona przebiegać – powiedział burmistrz Tomasz Szrama, dla którego obwodnica ma znaczenie fundamentalne.

Tu warto przypomnieć o staraniach Tomasza Szramy o wprowadzenie obwodnicy Obornik w plany inwestycyjne w czasie, gdy pełnił on funkcję radnego Sejmiku Wielkopolskiego, co także ruszyło program przebudowy jedenastki po dekadach zastoju.

Już w nowym roku złożone zostaną także wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dotyczących kolejnych odcinków S11, w tym m.in. na odcinku pomiędzy Obornikami a Ujściem. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, decyzje te mogą zostać wydane w roku 2021, choć początku prac drogowych nie należy spodziewać się przed rokiem 2023, a ich końca przed rokiem 2026.

Wracając do złożenia wniosku środowiskowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że: Spodziewany termin uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowań (DŚU) to w przybliżeniu druga połowa roku 2021.

Dalszy etap przygotowań, to opracowanie tak zwanej Koncepcji Programowej, która uszczegółowi rozwiązania projektowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu S11.

Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można będzie rozpocząć etap opracowania projektu budowlanego, umożliwiającego uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a w dalszej kolejności rozpoczęcie prac w terenie. 

Postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie Projektuj i Buduj planujemy ogłosić w IV kwartale 2022 r. Roboty realizowane będą w latach 2024-2026.

Budowa drogi ekspresowej S11 Oborniki-Poznań, wraz z obwodnicą Obornik została ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r..

Jeżeli uda się dotrzymać tych terminów i wystarczy pieniędzy na drogi, to 19-kilometrowy odcinek ważnej drogi z obwodnicą Obornik może stać się faktem za jakieś sześć lat.

Podobne artykuły