Oborniczanie skutecznie selekcjonują śmieci

Oborniczanie skutecznie selekcjonują śmieci

GMINA OBORNIKI. Jest wymóg unii Europejskiej, aby recykling odpadów sięgnął w roku 2020 50%. Jeżeli część miast polskich (zwłaszcza tych dużych) może mieć trudności z uzyskaniem do końca tego roku wymaganego przez UE 50-procentowego wskaźnika recyklingu, to gmina Oborniki radzi sobie z tym bardzo dobrze.

Według prezesa PGKiM Sławomira Haraja: Pozom odzysku sięgnął ponad połowy i zaczyna brakować strumienie odpadów poddawanych utylizacji termicznej.

GOAP zaczyna się rozglądać za kolejnymi gminami, które mogłyby przystąpić do Związku, co stwarza ogromną szansę dla takich gmin jak Rogoźno czy Ryczywół.

Odpady tych gmin lądują na wielkiej pryzmie w Kopaszynie. Im sterta jest większa, tym bardziej i szybciej rosną opłaty za takie składowanie. To może wpłynąć na lawinowy wzrost cen wywozu odpadów, co już można zaobserwować.

Jedynym wyjściem jest spalanie, a w najbliższej okolicy spalarnię ma tylko GOAP.

Podobne artykuły