Nowe zasady dla strażaków ochotników

Nowe zasady dla strażaków ochotników

GMINA OBORNIKI. Po zmianach w ustawie dotyczącej OSP, która nałożyła na gminy obowiązek wypłaty ekwiwalentu dla każdego strażaka z ochotniczej jednostki, radni rady miejskiej w Obornikach podjęli podczas ostatniej sesji rady stosowną uchwałę.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy strażak ochotnik uczestniczący w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych otrzyma stosowny ekwiwalent.

Maksymalną wysokość ekwiwalentu określa stawka przeciętnego wynagrodzenie ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z zabezpieczonymi na rok 2022 r. środkami radni w uchwale określili, że stawka za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym wynosić będzie 15 zł, a za każdą godzinę obecności podczas szkolenia pożarniczego lub ćwiczeń 10 zł.

Podobne artykuły