Niezbędne remonty dróg tuż tuż

Niezbędne remonty dróg tuż tuż

GMINA OBORNIKI. Zanim zostaną zlecone remonty dróg i ulic potrzebna jest dokładna weryfikacja ich stanu i potrzeb.

Burmistrz Tomasz Szrama zlecił w związku z tym dokonanie szczegółowych przeglądów ulic i dróg gminnych.
Postępowanie zostało już zakończone i wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ERDBAU” Janusza Kamińskiego z Wągrowca, za co gmina zapłaci 14750 zł.

Na liście potrzeb drogowych już zidentyfikowanych jedno z pierwszych miejsc zajmuje most w ciągu ul. Armii Poznań. Jego drewniana nawierzchnia musi być wciąż poprawiana, a konstrukcja konserwowana przeciwko działaniu rdzy.
Prace te wykona za kwotę 12300 zł Zakład Remontowo-Budowlany „DROMOST” Błażeja Fobka, z Wielenia.

Zapewne lepszym rozwiązaniem byłaby budowa nowej przeprawy przez rzekę. To jednak koszt kilkunastu milionów złotych, znacznie dziś przekraczający możliwości finansowe gminy.

Niebawem zostaną za to wykonane znacznie drobniejsze, choć niezbędne, prace remontowe na obornickich drogach i ulicach.

Będzie to, między innymi, korekta przebiegu i ponowne ułożenie krawężników w obrębie małego mostu na Warcie od strony ul. Szamotulskiej, polegająca też na wymianie krawężników.

Zostanie wyremontowana nawierzchnia placu z kostki betonowej przy ul. 11 Listopada na wysokości bloku 28 oraz naprawiona ścianka oporowa przy ciągu pieszym na terenie obornickich Łazienek. Zostanie wyremontowana nawierzchnia wokół zapadniętej studni wpustowej na ul. ks. Szymańskiego.

Wszystkie te drobne acz konieczne prace wykona za kwotę 10639,50 zł Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDRO” Kazimierza Stachowiaka z Kiszewa.

W miejscowości Żerniki zostanie ustawione lustro, zlecono też wykonanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych: ul. Półwiejska, Brzozowa, Akacjowa – w zakresie likwidacji strefy zamieszkania oraz ul. Dobrzyckiego i Żwirki i Wigury w zakresie ograniczenia tam prędkości.

Wykonania tych zadań podjęła się za kwotę 3690 zł firma „ERDBAU” Janusza Kamińskiego z Wągrowca.

Podobne artykuły