Nadal można składać wnioski o obniżenie podatków i opłat w Obornikach

Nadal można składać wnioski o obniżenie podatków i opłat w Obornikach

GMINA OBORNIKI. Jak już informowaliśmy, jeszcze w kwietniu władze Obornik zdecydowały się na odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia lokalnych podatków i opłat dla przedsiębiorców.

Lokalny przedsiębiorca może ubiegać się o odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub zaległości na okres maksymalnie  do 30 czerwca 2021 roku.

Aby uzyskać ulgi, obornicki przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien złożyć oświadczenie o uzyskaniu lub nie uzyskaniu pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie; formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis; sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y); dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej; oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Wnioski można składać za pośrednictwem komputera lub poczty.

Podobne artykuły