Megawat z zyskiem i planami na przyszłość

Megawat z zyskiem i planami na przyszłość

ROGOŹNO. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej Rogoźna burmistrz Roman Szuberski złożył sprawozdanie o stanie gminy. Jednym z jego elementów było rozliczenie gminnych spółek.

W tym miejscu wystąpił między innymi prezes spółki Megawat, Piotr Gruszczyński. Wyliczył, że rok 2020 przyniósł w spółce stratę w kwocie 67,6 tysiąca złotych. Sprzedaż była o ok 6% niższa niż zakładano, co przy wyjątkowo długiej i mroźnej zimie może dziwić. Źle założono też cenę gazu, co wywołuje kolejne zaskoczenie, bo kto jak kto, ale wieloletni prezes ciepłowni opalanej gazem nie powinien dać się zaskoczyć zmianom cen gazu.

Mimo tych strat spółka uzyskała zysk na innej działalności, co pozwoliło na wygenerowanie ostatecznie zysku w kwocie 167 tysięcy złotych, a całość została przekazana właścicielowi spółki, czyli gminie.

Nowa taryfa cen ciepła nie odbiega od poprzedniej.

Stałe utrzymywanie norm ISSO pozwala na to, iż Megawat nie musi płacić podatku akcyzowego. Dobra wiadomością jest też to, że w ubiegłym roku nie było żadnych istotnych awarii.

Podczas dyskusji na temat Megawatu, musiało paść pytanie o plan odłączania się od ciepłowni Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Prezes Piotr Gruszczyński oświadczył w tej kwestii: Ja nic o tym nie wiem.

W imieniu prezesa wystąpił też radny Paweł Wojciechowski, wyjaśniając: Gdyby prezes coś wiedział, to byłby działał tak, aby szkoła się nie odłączyła.
Radny zwierzył się ze swego podejrzenia: Myślę, że to zamieszanie ma na celu wrogie przejęcie spółki, bo odchodzi z niej jej przewodniczący rady nadzorczej i członek tej rady.

Roman Szuberski wyjaśnił: Zmiany w radzie nadzorczej spowodował zamiar przejścia przewodniczącego na emeryturę, jak i pana dyrektora usług wspólnych.

Burmistrz tłumaczył radnym, dlaczego nie powstał nowy węzeł ciepłowniczy. Uznał też, że: Wyjaśnienia Wojciechowskiego powodują niepotrzebne zamieszanie. Co do planów sprzedaży spółki taka decyzja nie została podjęta.

Dowodem na to, że spółka ma się zamiar rozwijać, jest fakt, że prezes Piotr Gruszczyński planuje na dachach budynków gminnych instalować fotowoltaikę o łącznej mocy 30 kW, co pozwolili jej na uzyskanie częściowej samowystarczalności energetycznej.

Podobne artykuły