Kto i za ile posprząta gminę?

Kto i za ile posprząta gminę?

GMINA OBORNIKI. Gdy pytamy oborniczan o ich ocenę stanu czystości miasta, zdania są najwyraźniej podzielone.

Nie brakuje ocen krytycznych. Ostatnio można było usłyszeć krytyczne uwagi o stanie znacznego zaniedbania parku Niepodległości. Nowy rok, to jednocześnie nowe otwarcie dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki.

Wykonawcy tych działań nie wybierano drogą przetargu, ale w trybie z wolnej ręki, negocjując jedynie cenę. Usługi porządkowe będzie wykonywać Zakład Usług Komunalnych w Obornikach sp. z o.o. za kwotę 667.646,33 zł.

Istotnym elementem dbałości o czystość miasta i gminy jest o tej porze roku zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych. Tu także trwały negocjacje z obornickim Zakładem Usług Komunalnych i ostatecznie ustalono, że spółka otrzyma od gminy kwotę 490.579,20 zł. Kolejnymi elementami dbania o porządek jest administrowanie dworcem autobusowym w Obornikach i utrzymanie w czystości toalety miejskiej przy ul. Powstańców Wlkp.

W obu przypadkach odbędzie się przetarg. Na obie usługi wpłynęły już po dwie oferty. Obecnie trwa ich ocena.

Podobne artykuły