Już tylko kaplica

OBORNIKI.. Nowowybudowany łącznik przy szpitalu powiatowym wciąż czeka na doposażenie istniejących w nim pomieszczeń. Najdroższym będzie oddział intensywnej opieki medycznej (OJOM).

Na razie z inicjatywy starosty Żuromskiego miało miejsce spotkanie ojca powiatu z księdzem dziekanem Józefem Kamzolem, dyrektorem szpitala Jackiem Kościjańskim i jego zastępcą Franciszkiem Filipiakiem dotyczące realizacji w części pomieszczeń łącznika kaplicy szpitalnej. Po oględzinach pomieszczeń przeprowadzone zostały konkretne rozmowy.

Postanowiono przygotować stosowne porozumienie między powiatem a dekanatem obornickim, reprezentowanym przez księdza dziekana, w celu ostatecznego wykonania i sfinansowania prac oraz przekazania kaplicy do użytkowania. Porozumienie poprzedzone zostanie decyzją Rady Powiatu której należy się spodziewać już na najbliższej sesji.

Sprawa jest o tyle ważna, że wobec wciąż pogarszających się warunków leczenia i wydłużających bez końca kolejek na zabiegi i do specjalistów, przyszpitalna kaplica będzie już niedługo jedynym pewnym miejscem niesienia pomocy chorym.

Podobne artykuły