GOAP twierdzi, że stawki za śmieci w Obornikach należą do najniższych w kraju

GOAP twierdzi, że stawki za śmieci w Obornikach należą do najniższych w kraju

OBORNIKI. Biuro Związku Międzygminnego GOAP poformowało, że porównanie obecnych stawek płaconych przez mieszkańców gminy Oborniki, ze stawkami w okolicznych gminach wskazuje, iż stawki należą do najniższych w kraju.

To odpowiedź na zarzuty, jakie postawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu zarzuca, że konsorcjum firm służyło do ograniczenia konkurencji w zamówieniach publicznych organizowanych przez gminy i zaważało ceny odbioru śmieci w Obornikach. UOKiK zarzuca firmom wywożącym śmieci zmowę cenową.

GOAP natomiast twierdzi, że w postępowaniach, które są przedmiotem badania UOKiK udział wzięło kilku oferentów. Prawidłowość dokonanego przez Związek wyboru najkorzystniejszych ofert potwierdzona została wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej, która rozpatrywała odwołanie jednego z uczestników postępowań.

UOKiK nadal prowadzi wszczęte postępowanie wobec firm wywożących śmieci w Obornikach. Związek Międzygminny GOAP stwierdził, że nie został dotychczas poinformowany o okolicznościach opisanych w komunikacie prezesa UOKiK.

Podobne artykuły