Dzień pełen zmian w ekipie rządzącej powiatem

Dzień pełen zmian w ekipie rządzącej powiatem

OBORNIKI. Wobec rezygnacji wiceprzewodniczącej rady powiatu, radni pochylili się nad decyzją Anny Nowickiej i jednogłośnie poparli jej decyzję, za co ona podziękowała.

Radni wybrali nowego wiceprzewodniczącego rady powiatu oraz członka zarządu powiatu. Propozycje były od dawna znane i ustalone, więc nie ma mowy o niespodziankach.

Radny Błażej Cisowski zaproponował radnego Michała Bogacza, który nagle wyrósł na wybitnego samorządowca, czego nikt od początku kadencji jakoś dotąd nie zauważał. Michała Bogacza wybrano 12 głosami radnych, przy trzech przeciwnych i jednym wstrzymującym. (jeden radny – Andrzej Okpisz był jak zwykle ostatnio nieobecny.

Dla odmiany osobę członka zarządu zaproponowała Zofia Kotecka. Był to Zbigniew Nowak. Za tym wyborem głosowało 14 radnych, dwoje było przeciw. Wynika z tego że Nowak zagłosował na siebie samego, co wzmocniło jego wybór.

To wciąż nie był koniec wybierania i wymieniania.

Ośmioro radnych z Bloku Samorządowego podpisało listę dotyczącą odwołania z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej Przemysława Szramy.

Pan Przemysław wygłosił przed tym krótkie oświadczenie, którego jednak nie cytujemy, bo było nieskładne i brakowało w nim sensu.

Ostatecznie 11 radnych było za odwołaniem, czwórka radnych się wstrzymała, nikt nie był przeciw, on sam nie wziął udziału w głosowaniu.

Miejsce Szramy miał obiecane Błażej Cisowski i słowa dotrzymano. 12 radnych to poparło, Renata Tomaszewska, Anna Nowicka i Agata Pasternak były przeciw, ale one niczego mu nie obiecywały.

Nastąpiła tego dnia jeszcze jedna zmiana. Anną Nowicką zastąpił na funkcji przewodniczącej komisji finansów rady powiatu Piotr Desperak, odchodząc jednocześnie z komisji oświaty.

Podobne artykuły