Ciężkie czasy dla posiadaczy psów

Ciężkie czasy dla posiadaczy psów

POWIAT OBORNICKI. Właścicieli psów z terenu gminy Oborniki w dalszym ciągu obowiązuje opłata od posiadania psa w wysokości 100,00 zł.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z powyższej opłaty jest między innymi elektroniczne oznakowanie (zaczipowanie) zwierzęcia. Psa można bezpłatnie zaczipować we wszystkich gabinetach weterynaryjnych na terenie Obornik.

Osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych maja prawo do posiadania jednego psa asystującego. W tym przypadku podatku nie płacą.

Na zwolnienie od podatku za jednego psa mogą liczyć też osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe.
Podobnie podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych, tyle że zwolnione od podatku są dwa psy.

Wreszcie na zwolnienie z opłaty maja prawo liczyć wszystkie osoby, które nie mają z jakiegokolwiek powodu zaczipowanego swojego psa, choć trzeba pamiętać tu o obowiązku pisemnej rejestracji zwierzęcia w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 61 65 59 129 lub 61 65 59 130 obornickiego magistratu. Pies wpisany do rejestru, otrzyma medalik numeryczny do obroży.

Trzeba też wiedzieć, że 10 kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące trzymania psów.

Od tego dnia uległy zmianie wysokości grzywien za niektóre wykroczenia. Co to oznacza dla właścicieli psów?

Za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, np. jeżeli psa puszcza się luzem, bez nałożonego kagańca w miejscach zabronionych, jeżeli pies uciekł z posesji przez niezamkniętą bramę bądź uszkodzone ogrodzenie, kara wg taryfikatora pozostaje taka sama jak do tej pory i wynosi od 50 zł do 250 zł.  
Kara ulega podniesieniu do 500 zł jeżeli, niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia doprowadzi do sytuacji, w której pies swoim zachowaniem stworzy niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, bądź innego zwierzęcia.

Podobne artykuły