Ceny śmieci w powiecie obornickim

Ceny śmieci w powiecie obornickim

POWIAT OBORNICKI. Rok 2021 przyniósł mieszkańcom gminy Oborniki podwyżki cen śmieci.

Najważniejsze jest w tym jednak to, że ceny te mają 22 miesięczną gwarancję niezmienności.

Podczas sesji rady miejskiej w Obornikach kilku radnych pytało o przyczyny podwyżki, a bardziej radykalni pytali nawet o możliwość wystąpienia Obornik z GOAP-u.

Jak wyjaśnił wiceburmistrz Piotr Woszczyk: Można proponować wyjście przez gminę z GOPAU, jednak w tej chwili nie ma innej alternatywy, o czym wiedzą doskonale władze gmin znajdujących się w sąsiedztwie Poznania, które wcześniej do związku nie przystąpiły, a teraz bardzo by chciały, ale już się nie da. Przynależność do ZM GOAP daje pewną wymierną korzyść, jaką jest poziom cen, który będzie zawsze niższy niż w gminach, które nie posiadają zaawansowanych technologicznie instalacji, jak choćby spalarni. Wszelkie postulaty wyjścia ze związku nie mają dziś uzasadnienia, choćby z uwagi na brak sensownych alternatyw. Śmieci może od oborniczan odbierać owszem spółka gminna, ale co dalej? Gdzie je składować, skoro wszystkie składowiska żądają astronomicznych opłat i opłaty te będą wciąż rosły. Obecne wymogi środowiskowe i ekologia narzucają podział śmieci na różne frakcje, stąd w całej UE wszyscy są zmuszeni do segregacji odpadów, a to niestety kosztuje.

Truizmem byłoby twierdzenie, że środowisko trzeba chronić, tak jak i podporządkować się dyrektywom unijnym.

Jak wyliczył i poinformował Piotr Woszczyk: Sektor obornicki jest dość kosztowny i gdyby gmina Oborniki miała opuścić GOAP, wówczas ceny za śmieci jeszcze znacząco by wzrosły.

Obsługa sektora obornickiego jest prawie 9 razy droższa niż przypuścimy poznańskiego osiedla na Ratajach, a wynika to z bardzo dużego obszaru i w większości rozproszonej zabudowy. Rozliczenie w ramach ZM GOAP jest solidarnościowe, nawet bardziej kosztowny region ma cenę uśrednioną.

Już w tym tygodniu radni gminy Rogoźno pochylą się nad nowymi cenami śmieci. Nietrudno zgadnąć, że będą one wyższe nic obecnie obowiązujące.

O ile śmieci z gminy Oborniki trafiają do spalarni, o tyle te z gmin Rogoźno, Ryczywół i Połajewo są składowane na wielkich wysypiskach, na których wciąż rośnie opłata za wysokość rzędnych składowania.

O ile cena śmieci z gminy Oborniki nie zmieni się przez najbliższe 22 miesiące, o tyle cena odpadów z gmin Rogoźno, Ryczywół i Połajewo będzie wciąż rosła i rosła.

Jest jeszcze kwestia odzysku. Ten w przypadku spalarni spełnia wymagane normy, w przypadku składowania będzie obłożony wysokimi karami, gdy odzysk surowców będzie niedostateczny, na co wspomniane gminy nie mają wszak żadnego wpływu.

Podobne artykuły