Być może będą zmiany na Kowanowskiej i oświetlona ścieżka

Być może będą zmiany na Kowanowskiej i oświetlona ścieżka

GMINA OBORNIKI. Burmistrz Tomasz Szrama spotkał się z dyrektorami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu Patrykiem Kosickim i Maciejem Kupką.

Tematem spotkania była zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Kowanowskiej z drogą krajową nr 11, korelacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z ulicami: Młyńską, Kopernika, Lipową i Szamotulską (tzw. zielona fala). Nie zapadły żadne decyzje, jednak problem jest ważki i dlatego burmistrz stara się o jego rozwiązanie.

Potężne wciąż korki na jedenastce wymagają wsparcia technicznego, by ułatwić przejazd przez miasto. Zielona fala miałaby być na to pewnym rozwiązaniem.

Niestety, synchronizacja świateł w mieście bez podobnej synchronizacji świateł w Bogdanowie niczego nie zmieni. Jedno ze świateł (najnowsze) w Bogdanowie jest wymuszane przez pieszych, zatem nie można go zsynchronizować.

Kolejnym problemem do rozwiązania jest organizacja wyjazdu z ulicy Kowanowskiej od strony Żwirek w ulicę Kowanowską do strony Urzędu Miasta. Na takie rozwiązanie nalegają mieszkańcy miasta jeżdżący codziennie tą trasą.

Niemożliwym jest wykonanie lewoskrętu na Kowanowskiej od strony Żwirek w jedenastkę, bo jeszcze bardziej zakłóciłoby ruch na tej ostatniej, dodatkowo wydłużając korki. Inżynierowie ruchu z Generalnej Dyrekcji zastanawia się jak technicznie przeorganizować ruch na tym skrzyżowaniu tak, by można było jechać na wprost z pominięciem objazdu ronda, a zarazem niemożliwy byłby lewoskręt.

Kwestia bezpośredniego połączenia ronda z Kowanowską leży wciąż po stronie gminy, która planuje taki bypass wykonać na terenie garażowiska, gdy tylko pozbędzie się szpetnych bud garażowych.

Systematyczny nacisk burmistrza na dyrektorów Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu jest doskonałym pomysłem, bo trudno uwierzyć w to, że GDDKiA sama z siebie zrobi coś dla poprawy przejazdu przez Oborniki.

Jest jeszcze jeden istotny temat, który poruszył podczas wizyty burmistrz Tomasz Szrama.
Pod koniec minionego roku sołtys Kowanówka Karina Wojdanowicz wraz z grupą inicjatywną rozpoczęła starania o budowę oświetleni drogi rowerowej z Obornik do Rożnowa. To bardzo popularna trasa, niestety bardzo niebezpieczna po zmierzchu.

Inicjatorzy tej inwestycji zwrócili się wówczas do wojewody Michała Zielińskiego i współpracującego z nim radnego Tomasza Kamińskiego, by ci wpłynęli na decyzję GDDKiA, jako gospodarza drogi krajowej, o budowę oświetlenia. Minęły długie mieniące bez żadnej reakcji, wreszcie do sprawy włączył się burmistrz Tomasz Szrama, który także optuje za budową oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do Rożnowa.

Zgodnie z wstępnymi ustaleniami jest duża szansa umożliwienie przejazdu z ulicy Kowanowskiej na wprost z pominięciem ronda, a także na synchronizację świateł.

Co do oświetlenia drogi rowerowej żadne decyzje jeszcze nie zapadły, choć dyrektorzy Patryk Kosicki i Maciej Kupka nie powiedzieli – nie.

Podobne artykuły