Burmistrz Szrama otrzymał wotum zaufania. Będzie ulica Czypka w Obornikach

Burmistrz Szrama otrzymał wotum zaufania. Będzie ulica Czypka w Obornikach

OBORNIKI. W środę odbyła się absolutoryjna sesja rady miejskiej. Ze względu na trwającą pandemię obradowano zdalnie.

Najważniejszymi punktami było głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium burmistrza Obornik.

Wotum zaufania przyznano burmistrzowi Tomaszowi Szramie bez głosu sprzeciwu. Wstrzymała się od głosu, z przyczyn czysto politycznych, jedynie czwórka radnych opozycyjnych wybranych z listy PiS w osobach: Andrzej Walkowski, Renata Małyszek, Wiesław Garbarz i Tomasz Kamiński.

Głosowanie odbyło się po akceptacji przez radę miejską przedstawionego Raportu o stanie gminy za rok 2019.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziła natomiast przygotowana przez skarbnik Joannę Gzyl obszerna prezentacja dotycząca wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz omówienie kondycji finansowej gminy. Wydatki i dochody wskazujące, iż gmina Oborniki zakończyła ubiegły rok z nadwyżką budżetową, udokumentowane zostały raportami, poddanymi wcześniej analizie rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Zarówno komisja rewizyjna rady, jak i RIO ustosunkowały się do przedstawionych rozliczeń pozytywnie.

Dane, informacjami o stanie gminnego mienia, uzupełniła kierownik wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego Katarzyna Bach-Rydzewska.
Konsekwencją akceptacji przedstawionych rozliczeń i stanu gminy Oborniki było jednogłośne przyznanie burmistrzowi Tomaszowi Szramie absolutorium.

Absolutorium i wotum zaufania przyznane burmistrzowi były kluczowymi, lecz nie jedynymi tematami ostatniej sesji rady miejskiej. Radni wiele czasu poświęcili też kwestiom związanym z miejską przestrzenią.

Rada, przychylając się do wniosku Chóru Pro Musica im. Józefa Czypka, zadecydowała o nadaniu imienia tego znakomitego muzyka, wieloletniego dyrygenta i patrona chóru skwerowi znajdującemu się na terenie dawnych „daszków”, pomiędzy ulicami Młyńską a Obrońców Westerplatte.
Nową nazwę, decyzją rady, otrzymała też ulica Liliowa w Kowanówku, będąca odnogą ulicy Akacjowej.

Radni poruszali tego dnia kwestię lokalizacji mającego powstać w Obornikach Centrum Integracji Społecznej, odpowiedzialnego za wsparcie osób wykluczonych, borykających się z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych, czy odrzuconych. Powstałe centrum umożliwiłoby organizację szkoleń, warsztatów oraz docelowo miejsc pracy dla podopiecznych, którzy tym samym przestaliby być beneficjentami różnorakich zasiłków na rzecz samodzielnego zarobkowania.

Podobne artykuły