Burmistrz stawia na (czystą) wodę. Pilotażowy program ministerstwa w Rogoźnie

Burmistrz stawia na (czystą) wodę. Pilotażowy program ministerstwa w Rogoźnie

GMINA ROGOŹNO. W ramach strategicznej współpracy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęcają m.in. do tworzenie Partnerstw Wodnych. Porozumienie takie zakłada wspólne zarządzanie wodą w terenie, głównie we współpracy ze starostwami powiatowymi, ale też i lokalnymi gminami, spółkami wodnymi oraz rolnikami.

Jedną z pięciu gmin w Polsce, na terenie których wprowadzany jest pilotażowo ten program, jest Rogoźno. Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, który od dawna stawia na ekologię i bogactwo, jakim są jeziora znajdujące się na terenie gminy.

Wkłada wiele energii w przywrócenie funkcjonalności systemów melioracyjnych oraz w zwiększeniu retencji. Na przykładzie gminy Rogoźno program ten zostanie rozszerzony o współdziałanie z Lasami Państwowymi oraz o ochronę stanu jakościowego jezior.

W trakcie pierwszego takiego spotkania jego uczestnicy mieli okazję wymienić się poglądami w zakresie czynnej i biernej ochrony jezior oraz uczestniczyli w zarybieniu Jeziora Rogoźno. Celem było było wprowadzenie do wód narybku szczupaka w ramach zabiegu biomanipulacji, będącego jednym z elementów procesu rekultywacji.

Uczestnicy spotkania wizytowali obiekty hydrotechniczne wykonane przez Nadleśnictwo Durowo, służące do mikroretencji leśnej, a w dalszej kolejności odwiedzili potencjalne miejsca, w których możliwa będzie retencja wód w obrębie koryta Małej Wełny.

Podobne artykuły