Zerwana koalicja

ROGOŹNO. Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie oraz Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Stowarzyszeni i Gospodarni, ugrupowania które w Radzie Miejskiej popierały dotąd burmistrza B.Janusa, gwarantując mu większość głosów podczas obrad, oficjalnie zerwały koalicję rządzącą miastem i gminą.

W wydanym oświadczeniu czytamy: Zgodnie z obowiązującymi standardami informujemy społeczeństwo Gminy Rogoźno, że naprawdę zaangażowani w pracy na rzecz Gminy Rogoźno współpracownicy i kandydaci z byłego Komitetu Wyborczego „Stowarzyszeni i Gospodarni” podtrzymują cały czas kontakty pomiędzy sobą oraz radnymi Stowarzyszenia Jezioro Rogozińskie wybranymi z list tegoż Komitetu.

Na ostatnim zebraniu Walnym SJR przekazane zostały Panom Radnym wszystkie wpływające do nas uwagi, żale i skargi mieszkańców po z górą dwuletniej pracy Rady IV kadencji Samorządów.

Po ich wysłuchaniu i wspólnej analizie podjętych przed wyborami zobowiązań przedwyborczych a ich aktualną realizacją w koalicji z Panem Burmistrzem Janusem pięciu naszych i Państwa Radnych to jest Panowie: Roman Szuberski, Jerzy Stachowiak, Jacek Glapiak, Andrzej Pierwoła i Marcin Ługawiak jednogłośnie postanowiło utworzyć własny Klub Radnych Rady Miejskiej Rogoźna zapraszając ewentualnie do niego radnych mających podobne zdanie o nie zahamowanej a wręcz pogłębiającej się stagnacji Rogoźna.

Decyzja taka oznacza, że koalicja z radnymi Pana Burmistrza przestaje istnieć z najważniejszego powodu. Pan Burmistrz od początku kadencji realizuje jedynie pomysły własnych doradców nie naprawiając niczego z błędów, które w poprzedniej kadencji tak żarliwie wytkał poprzednikom. Co dla nas najbardziej dziwne, nie realizuje nawet własnego programu wyborczego zawartego w haśle „Aby było normalnie”. Naszych radnych potrzebował jedynie do zatwierdzania pomysłów własnych i swoich doradców.

Wspólna decyzja Zarządu SJR i naszych radnych oznacza iż przestają oni popierać Pana Burmistrza we wszystkich sprawach niezgodnych z naszym programem wyborczym.

Pan Burmistrz może jednak liczyć zawsze na nasze poparcie, gdy tylko powróci do realizacji ustalonych zadań dla ogółu mieszkańców gminy a nie tylko swoich własnych wyborców. Innym ważnym warunkiem poparcia będzie realizacja wspólnie ustalonych zobowiązań przedwyborczych klubów i podjęcie autentycznej a nie udawanej współpracy z Radą Miejską, która skutkuje negatywnym odbieraniem naszej gminy w regionie i Polsce.

Podobne artykuły