Zasłużeni dla Ziemi Obornickiej odznaczeni medalami

Zasłużeni dla Ziemi Obornickiej odznaczeni medalami

OBORNIKI. Stało się już doroczną tradycją wyróżniania najznamienitszych obywateli medalem honorowym Zasłużeni dla Ziemi Obornickiej.

Przyznawany jest on za szczególne zasługi dla gminy i jej mieszkańców, za bezinteresowne działania prospołeczne i ponadprzeciętne na tej niwie osiągnięcia.

Takie osoby wyznacza kapituła składająca się obecnie z radnej senior, przewodniczącego komisji oświaty i burmistrza. Co roku się zdarza, że obywatele gminy nie tak do końca podzielają wybór tych szczególnie zasłużonych, więc nie brakuje ostrych komentarzy.

W tym roku było ich zdecydowanie mniej. Medale Zasłużony dla Ziemi Obornickiej otrzymali:

Mieczysław Kurzawa, który od 1985 r. jest członkiem Koła Łowieckiego Nr 52 Szarak.

Kapituła Medali doceniała jego ogromne zaangażowanie w działania na rzecz szeroko pojętej ochrony przyrody, a także współpracę w tym zakresie z młodzieżą szkolną oraz lokalną społecznością są godne uznania. Kurzawa od lat bierze czynny udział w programach Ożywić pola i Leśne spotkania. J autorem artykułów o Kole Łowieckim Szarak. organizował wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci ze szkół współpracujących z Kołem. Od roku 2012 pełni funkcje prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Obornickiej, jest pomysłodawcą projektu edukacyjnego Stąd jestem to moja mała ojczyzna.

Lech Faron, jedna z ważniejszych postaci życia kulturalnego Obornik ostatnich dziesięcioleci, obchodzący w tym roku obchodzi 40-lecie pracy artystycznej. Ma na swoim koncie ponad 4000 koncertów w kraju i za granicą.

Swoją karierę rozpoczął w 1975 r. od występów w ruchu amatorskim w zespole Ubodzy krewni. W latach 1980-1996 był solistą w Zespole Estradowym Wojsk Lotniczych Eskadra. W tym samym czasie występował również w zespole kabaretowym Mechaniczna Pyra. Od 2001 r. występuje w Kabarecie Marcina Samolczyka. Od 1995 r. jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Zostań Gwiazdą Kabaretu. Lech Faron był dyrektorem Obornickiego Ośrodka Kultury, a obecnie pełni tę rolę w Ryczywole. Od prawie 15 lat prowadzi działający przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjaciel zespół muzyczny Tacy sami, którego członkowie uświetniają swoimi występami uroczystości gminne. Dzięki zaangażowaniu Lecha Farona zespół osiąga sukcesy na przeglądach i festiwalach piosenki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zdzisław Kowalczuk, prezes Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczego odnoszący ogromne sukcesy nie tylko sportowe, ale także organizacyjne. Kowalczuk miał znaczący udział w powstaniu lądowiska Oborniki–Słonawy. Propagator piękna sportu lotniczego. Poprzez swoją pasję i związaną z jej realizacją działalność, rozsławia Ziemię Obornicką na arenach krajowych i zagranicznych.

Wojciech Pawlik, samorządowiec i działacz społecznych Ziemi Obornickiej. Obecnie jest naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Obornikach. W ocenie Kapitały Medalu, Wojciech Pawlik: w znaczący sposób przyczynił się do utworzenia Powiatu Obornickiego. Od lat związany z chórem Cantilena współorganizował wiele koncertów i wyjazdów artystycznych chóru.

Maria Pilarska, od ponad 20 lat jest prezesem Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zarządzająca zasobami liczącymi ponad 80 budynków, które zamieszkuje około 7000 mieszkańców. W ocenie Kapituły: jej zasługą jest stale rosnąca liczba nowych i wyremontowanych budynków wraz z piękniejącym ich otoczeniem.

Andrzej Daszkiewicz, były trener kadry narodowej pływaków, a także kadry olimpijskiej na igrzyska w Montrealu i Monachium. Były trener i koordynator klas pływackich w SP 3 i w SP 2 w Obornikach. Rady Miejskiej w Obornikach oraz członka Zarządu Miasta i Gminy.

Włodzimierz Kowal, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki, który pełnił przez dwie kadencje funkcję radnego. Propagator ochrony przyrody.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Szczenięta 
owczarka niemieckiego
Informacje pod numerem telefonu
509 400 305

Sprzedam działkę budowlaną 2000 m,
pełne media, 
ul. Owocowa Oborniki
tel. 602 571 861,
507 142 755
724 016 319


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.