Wyremontowane z Polskiego Ładu pomieszczenia PCPR

Wyremontowane z Polskiego Ładu pomieszczenia PCPR

OBORNIKI. O nowych pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej już informowaliśmy w związku z okazją do ich zwiedzenia zanim zostały jeszcze zagospodarowane.

Mógł je zwiedzić też wojewoda Michał Zieliński, goszczący w starostwie w ramach wizyty gospodarskiej, tym bardziej, że przekazał na nowe wnętrza z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład”, a dokładniej z rezerwy subwencji ogólnej, całkiem znaczącą część potrzebnych na ten cel pieniędzy. Dość rzec, że środki przeznaczono na ten cel to kwota 1.282.890 zł, a wysokość dofinansowania z rządowego wyniosła 1.006.093 zł.

Pokoje PCPR zostały już wyposażone w meble, a w holu stanęła spora lada z częścią obniżoną do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach.
Przenosin dokonali pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół im. Kutrzeby i to za godziwym wynagrodzeniem.

Nad całością czuwała dyrektor Joanna Piasecka-Stabla, dbająca o to, aby każdy z pracowników po latach gnieżdżenia się w wielkiej ciasnocie znalazł wreszcie godziwe miejsce do pracy. Odpowiednia przestrzeń ważna jest też dla samych petentów, którzy muszą mieć gdzie zwierzyć się dyskretnie ze swoich najtajniejszych i często bardzo osobistych problemów.

W PCPR pracuje na stałe 12 osób, a do tego trzeba doliczyć 10 osób związanych z zespołem do spraw orzecznictwa. Osoby czekające na orzeczenia liczone są w setkach, a samych tylko rodzin zastępczych obsługiwanych jest w PCPR ponad 80.

W PCPR petentów obsłużą panie: Agnieszka Majchrzak – kierownik działu ds. pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przemocy w rodzinie, Marzena Pacholska – starszy pracownik socjalny, Iwona Grzegorzewicz i Patrycja Mikulska – specjalistki pracy socjalnej i pracy z rodziną, Michalina Wilczyńska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i Hanna Polody-Koralewska wraz z Sylwią Jezierską i Aliną Gonet-Kędzia – młodszymi koordynatorkami rodzinnej pieczy zastępczej.

W Powiatowym Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności przyjmować będzie inspektor Iwona Kaczmarek i inspektor Anna Pieczek. W dziale ds. osób niepełnosprawnych pracują: starsza inspektor Eliza Korzeniewska i inspektor Iwona Kaczmarek. Swe gabinety mają już też lekarze.

Do której z pań zwrócić się należy w konkretnej sprawie petenci będą informowani w holu, gdzie czekają na nich krzesła i przewodnictwo dwóch urzędniczek. Przed wejściem do budynku jest wygodny parking, a obok wejścia w najbardziej nasłonecznionym miejscu, z inicjatywny wicestarosty Waldemara Cyranka, stanęła wygodna ławeczka cisząca się dużym zainteresowaniem petentów.

W holu jest klimatyzacja i kurtyna grzewcza na chłodne dni. Na ścianach znajdą się tablice informacyjne, bo taki jest wymóg, a ponadto powiesimy „coś”, co uczyni nasze pomieszczenia bardziej ciepłymi i przyjaznymi – powiedziała dyrektor Joanna Piasecka-Stabla.

Wojewoda Zieliński zwiedzał, rozmawiał i zadawał wiele pytań. Na koniec zwierzył się z tego, że: Choć bardzo mnie cieszą wszelkie inwestycje drogowe i mostowe, bo są potrzebne i widoczne, to jednak najbliższa memu sercu jest inwestycja związana bezpośrednio z człowiekiem i jego problemami.

Gdy wszyscy towarzyszący wojewodzie zwiedzili już nowe pomieszczenia PCPR udało się im zrobić przed nowym budynkiem pamiątkowe zdjęcie.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.