Transplantacja narządów – powiatowi radni uchwalili petycję

Transplantacja narządów – powiatowi radni uchwalili petycję

POWIAT OBORNICKI. Transplantacja narządów była przedmiotem dyskusji radnych powiatu. Uchwalili oni oficjalną petycję w sprawie zwiększenia świadomości prawnej w tej sprawie wśród mieszkańców powiatu obornickiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli oborniczanin za życia nie wyrazi sprzeciwu na pobranie po śmierci swoich narządów, to domniemywa się, że wyraża na to zgodę.

Ewentualny sprzeciw można wnieść poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, w formie pisemnego oświadczenia własnoręcznie podpisanego i noszonego przy sobie lub ustnej deklaracji złożonej w obecności co najmniej dwóch świadków.

Prawo nie daje uprawnień rodzinie do decydowania o pobieraniu bądź niepobieraniu cudzych komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia innej osobie.

Według stanu na koniec roku 2022 na przeszczepienie narządu oczekiwało w naszym kraju 1856 osób.

Wielu oborniczan jest przekonanych, że trzeba podpisać specjalne oświadczenie woli lub zarejestrować się w jakiejś bazie danych w celu wyrażenia zgody na pośmiertne oddanie narządów. Prawda jest taka, że nie ma oficjalnego rejestru „zgody”. Jest tylko Centralny Rejestr Sprzeciwów.

Oborniccy radni powiatowi poparli w swojej petycji przekazywanie pośmiertnie narządów. Jednomyślnie głosowali w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności, a nasza gazeta poczuła się w swym obowiązku ten problem przekazać czytelnikom.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej


USŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576


TANI WĘGIEL
Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka Luz
– Węgiel Kamienny Orzech Luz
- Worki – Ekogroszki Węgla Kamiennego
- Luz, Worki
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!! Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.