Rząd przeznaczył pieniądze na zakup karetki dla Obornik

Rząd przeznaczył pieniądze na zakup karetki dla Obornik

POWIAT OBORNICKI. Dzięki zwiększeniu planu dotacji celowych na 2020 rok, powiat obornicki zakupi nową karetkę typu „S” dla zespołu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem dla szpitala powiatowego w Obornikach.

Potrzebę zwiększenia ilości karetek w powiecie starostwo oraz dyrekcja obornickiego szpitala w ostatnich latach zgłaszały wojewodzie wielkopolskiemu wielokrotnie. Determinacja i konsekwencja w tych działaniach przyniosły oczekiwane efekty.

W ubiegłym tygodniu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu napłynęła informacja, że decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono dotację dla powiatu obornickiego o 400 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nowej karetki.

Karetka zostanie przeznaczona dla Szpital Powiatowy w Obornikach. Starania o karetkę trwały długo, a jednym tych, którzy mocno o nią zabiegali, prócz parlamentarzystów i lokalnych władz, był Michał Zieliński, dyrektor wielkopolskiego oddziału Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – stwierdził wojewoda Łukasz Mikołajczak.

Powiat obornicki przeznaczy na zakup karetki jeszcze kolejne 100 tys. zł.
– Zwiększenie ilość karetek od samego początku było dla nas priorytetem. Zakup nowego ambulansu realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu, tym bardziej w czasach trwającej pandemii – powiedziała starosta Zofia Kotecka.

Podobne artykuły