Ryczywolskie kluby sportowe

RYCZYWÓŁ. Podczas obrad sesji Rady Gminy w Ryczywole, poruszony został temat gminnych klubów sportowych. Wypowiadali się najbardziej zainteresowani – prezesi Nawrocki z GKS Orkan i Grządzielewski z LKS Lipa.

Zdaniem prezesa Nawrockiego na działalność klubu w minionym roku Urząd Gminy przekazał 4 tysiące złotych, które przeznaczone zostały na opłaty sędziowskie (około 1.100 zł) i zakup sprzętu sportowego (m.in. piłek, butów, ochraniaczy, strojów, wpisowego) – około 2.900 złotych. Niestety, powyższa kwota nie starczyłaby na normalne funkcjonowanie klubu, dlatego też Orkan, podobnie jak inne kluby sportowe, jest sponsorowany. W 2004 roku wielkość dofinansowania z tego tytułu wraz z pieniędzmi wypracowanymi przez klub wyniosła kolejne 7 tysięcy złotych. Pieniądze te przeznaczone zostały na ubezpieczenia, dofinansowanie do niezbędnego obuwia, badania lekarskie oraz sprawa chyba najważniejsza – na bieżący remont boiska.

Na konto klubu LKS Lipa w 2004 roku gmina przekazała kwotę 3 tysięcy złotych, która została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego i opłat wpisowego. Podobnie jak w Orkanie, lipski klub korzysta z pomocy sponsorów, do których zaliczają się m.in. miejscowi radni i gminny lekarz – przeprowadzający darmowe badania lekarskie. Pan Grządzielewski podkreślił, iż wszystkie prace na terenie klubu wykonują zawodnicy (mieszkańcy Lipy i Ludom), którzy muszą również w własnym zakresie zakupić sobie strój sportowy i obuwie.

Podobne artykuły