Punkt stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Ryczywole

Punkt stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Jak już informowaliśmy, od 2 listopada stacjonuje w Ryczywole trzeci Zespół Ratownictwa Medycznego w powiecie obornickim. Znalazł on siedzibę w Centrum Aktywności Lokalnej im. Jana Pawła II w Ryczywole (budynek byłego gimnazjum) ul. Szkolna 1.

Stacjonowanie tego Zespołu w Ryczywole poprawi dostęp, a przede wszystkim istotnie skróci czas dojazdu do potrzebujących pomocy nie tylko w gminie Ryczywół, ale także tam, gdzie taka pomoc będzie w najbliższej okolicy potrzebna.

Na zaproszenie wójta Henryka Szramy do Ryczywołu przybyli wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, starosta Zofia Kotecka, radni powiatowi, a SP ZOZ reprezentowała dyrektor Małgorzata Ludzkowska. Przybyła wraz z nią kierownik administracyjny SP ZOZ Maria Sak i koordynator pracy ratowników medycznych Adrian Jarmuż. Na spotkaniu nie zabrakło komendantów policji Tomasza Winiarskiego i z PSP Michała Mulki. Obecni byli także pracownicy Urzędu Gminy w osobach: skarbnik Agnieszki Kostyk, sekretarz Eweliny Mulka, był też przewodniczący Rady Gminy Łukasz Krzyśko oraz radni Bogumiła Figiel, Barbara Boch, Andrzej Cybort i Leszek Malmur oraz dyrektor szkoły Iwona Kowalska i kierownik CIS Krzysztof Piechowiak.

Goście zwiedzili miejsce i zapoznali się z warunkami pracy i stacjonowania ratowników medycznych. Poznali obiekt i zakres prac, które należało wykonać na potrzeby Zespołu. Po oględzinach wszyscy udali się na spotkanie przy filiżance kawy i czymś słodkim. Wójt Henryk Szrama podziękował wojewodzie za podjęcie tak korzystnej dla gminy decyzji oraz wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia punktu w tak krótkim czasie. Nadmienił także, że: Jest to historyczny moment dla naszego środowiska, gdyż nigdy przedtem nasi mieszkańcy nie mieli tak blisko zlokalizowanej całodobowej pomocy medycznej.

Wojewoda opowiedział, jakie przesłanki miały wpływ na jego decyzję oraz wyraził zadowolenie z poprawy warunków i dostępu do opieki medycznej mieszkańców, a dyrektor SP ZOZ przedstawiła informację o pracy zespołów ratownictwa medycznego w Obornikach i Rogoźnie oraz omówiła zakres obowiązków ratowników.

Na koniec dyrektor Ludzkowska podziękowała gospodarzom gminy za zaangażowanie, trafny wybór miejsca i stworzenie odpowiednich warunków pracy. Starosta wyraziła zadowolenie z powstania kolejnego Zespołu oraz polepszenia warunków dostępu mieszkańców powiatu do szybkiej pomocy medycznej. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i gdy dobiegało już końca ratownicy otrzymali wezwanie i wyjechali na sygnale, aby udzielić komuś pomocy.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.