Placówka opiekuńcza dla dzieci potrzebna w powiecie

Placówka opiekuńcza dla dzieci potrzebna w powiecie

POWIAT OBORNICKI. Żadna placówka opiekuńcza dla dzieci nie istnieje w powiecie obornickim. Jak stwierdził wicestarosta Waldemar Cyranek: W razie potrzeby szukamy dla dziecka schronienia nawet w odległych rejonach, nierzadko gdzieś na końcu Polski.

Od pewnego czasu media informują o krzywdach, jakich doświadczają dzieci w swoich rodzinach i niewydolności służb urzędniczych w niesieniu im pomocy. Brak opieki i zainteresowania doprowadził już niejedno dziecko do śmierci.

Najbliższy ośrodek opieki dla dzieci znajduje się w co prawda w Poznaniu, jednak pracownice PCPR dzwonią tam jedyne dla formalności, bowiem wolnych miejsc tam nigdy nie ma. Na razie PCPR sobie radzi ze znajdowaniem potrzebnych miejsc, jednak dzieci do zaopiekowania wciąż przybywa.

Pozostają rodziny zastępcze, ale jest ich mało i sytuacji nie rozwiązują. Jedna z takich rodzin na terenie powiatu obornickiego działa wspaniale, ma pod opieką siedmioro dzieci, a gdy zajdzie taka potrzeba, to przyjmie na krótki czas dodatkowo dwójkę albo trójkę dzieciaków.

W dobie kryzysu finansowego polskich samorządów nie można pominąć kwestii kosztów, bowiem wydatki na pieczę zastępczą, jakie ponosi powiat są ogromne.

Jak wyliczył wicestarosta: Jedno dziecko z niepełnosprawnością kosztuje budżet powiatu 17 tys. złotych miesięcznie, a dotacja rządowa jest dalece niedostateczna.

Potwierdza to skarbnik powiatu Joanna Konieczna. Rodziny zastępcze kosztowały powiat w roku minionym 3.588.400 złotych, placówki opiekuńczo wychowawcze – 2.100.500, co razem z innymi placówkami i jednostkami pieczy zastępczej dało łączną kwotę 6.439.279 złotych. Subwencja państwowa wraz z dotacjami z gmin i innych powiatów to kwota 2.300.203 złote. Wobec tych danych powiat musiał dołożyć do wydatków na pieczę zastępczą aż 4.139.076 złotych, co stanowi w jego skromnym dość budżecie poważną wyrwę.

Wobec tak znacznych wydatków, jakie ponosi powiat na ośrodki opiekuńcze, warto się może zastanowić nad własnym ośrodkiem, w którym znalazłyby miejsce dzieci w potrzebie z trenu powiatu jak i z innych powiatów.

Starosta Zofia Kotecka już przemyślała ten problem i stwierdziła, że gdyby udało się pozyskać znaczące dofinansowanie do budowy takiej placówki, to z pewnością nie świeciłaby pustkami, a pieniądze na utrzymanie dzieci zostałyby w powiecie.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.